25/11/2016

Video clip

Lien he

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC THỦY ĐIỆN SÔNG GIANG
Văn phòng: 43 Lam Sơn, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (058)3.871 239/3.870 227
Fax: (058)3.871 131