22/08/2017

Tổng quan

Công ty Cổ phần Khai Thác thủy điện Sông Giang (ESG) là công ty năng lượng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 2005, ESG tự hào là công ty năng lượng tái tạo đầu tiên tại Việt Nam. ESG chứng minh năng lực của mình trong việc sử dụng đất, ký hợp đồng mua bán điện và có được sự phê duyệt chấp thuận của chính phủ.

Sau hơn 10 năm thành lập, phát triển và xây dựng dự án đầu tiên, Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang đã hoàn thành Công trình thủy điện Sông Giang 2 (37MW). Dự án thủy điện đã đi vào hoạt động từ tháng 12/2014 và đường dây truyền tải điện 110kV với chiều dài 29km.

ESG hiện đang mở rộng và phát triển năng lượng tái tạo bằng cách sử dụng năng lượng sạch như năng lượng mặt trời. ESG mang trong mình tiềm năng vô tận trong việc phát triển và sản xuất năng lượng có thể tái tạo được tại Việt Nam và các nước lân cận.