Đội ngũ lãnh đạo

sep-1 Ông Đinh Xuân Hải Sang – Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc

Từ năm 2004, Ông Đinh Xuân Hải sang đã bắt đầu phát triển ESG với năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Với kinh nghiệm của mình trong ngành xây dựng, Ông Sang là nhà sáng lập và nhà đầu tư chính của các dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.