Lễ Tổng kết năm 2015

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong năm 2015, ngày 23 tháng 1 năm 2016, Công ty cổ phần khai thác Thủy điện Sộng Giang tổ chức lễ tổng kết năm 2015.

Lễ Tổng kết năm 2015

Buổi lễ có sự tham gia của Ông Đinh Xuân Hải Sang – Tổng Giám đốc

Ông Ngô Minh Tân – Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Giám Đốc nhà máy Thủy điện Sông Giang 2

Cùng các trưởng phòng ban của công ty, ban lãnh đạo nhà máy Thủy điện Sông Giang 2 và toàn thể nhân viên công ty cổ phần khai thác Thủy điện Sông Giang.

Ban Lãnh đạo công ty

Tại buổi lễ, Ông Ngô Minh Tân – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của công ty. Những việc đã làm hoàn thành trong năm 2015 của các phòng ban( Phòng Tổng hợp & đầu tư, Phòng Kỹ thuật, Ban Pháp chế).

Ông Ngô Minh Tân – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của công ty

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Giám đốc nhà máy Thủy điện Sông Giang 2 báo cáo tình hình hoạt động sản xuất của nhà máy trong năm 2015 bao gồm: vận hành, sửa chữa, đường dây 110kV, công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ công nhân vận hành, các trưởng ca.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Giám Đốc NMTĐ SG2 báo cáo tình hình hoạt động của nhà máy

Cuối buổi lễ, công ty tiến hành khen thưởng và trao bằng khen cho các cá nhân cũng như tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm vừa qua.

Toàn thể nhân viên tham gia buổi lễ

Ban lãnh đạo công ty chụp hình lưu niệm cùng nhân viên

Ban lãnh đạo công ty chụp hình lưu niệm cùng nhân viên

Phòng Tài chính – kế toán

Phòng Tổng hợp & đầu tư

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật