Khai trương trụ sở mới

Ngày 11 tháng 10 năm 2015, Công ty CPKT Thủy điện Sông Giang chính thức khai trương trụ sở mới.

All staff member

Trụ sở mới

Địa chỉ tại 43 Lam Sơn, p. Phước Hòa, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đánh dấu một sự phát triển mới của công ty từ nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên toàn công ty.

 

Tập thể nhân viên

All staff member

khaitruong1

Trụ sở mới

Trụ sở mới

Trụ sở mới