22/08/2017

Chiến lược – tầm nhìn

Chiến lược:

Ông Đinh Xuân Hải Sang là nhà sáng lập của ESG, cũng như là nhà tiên phong về năng lượng có thể tái tạo được tại Việt Nam, cùng với mục tiêu cung cấp cho đất nước nguồn năng lượng sạch bằng cách trao đổi và kết hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế về năng lượng tái tạo.

Tầm nhìn:

ESG mong muốn trở thành người dẫn đầu trong việc sản xuất năng lượng tái tạo và góp phần bảo vệ môi trường. ESG tha thiết đóng góp cho Thế giới bằng việc bảo vệ môi trường và cung cấp một nguồn năng lượng bền vững và thân thiện với môi trường.